Kontaktní údaje


Adresa :                 Zemědělské družstvo Vícov
                                     Vícov 200, PSČ 798 03

 
IČ, DIČ :                 479 15 382,  CZ47915382Telefony :              Předseda, účtárna
                                     +420 582 373 182
                                     +420 736 625 154                          

                                Rostlinná výroba Vícov
                                     +420 582 376 745

                                Velkovýkrmna prasat Vícov
                                     +420 582 376 311 -
ústředna
                                     +420 582 376 832 -
vedoucí

                                Jatky a masná výroba Lešany
                                     +420 582 373 049 - přímo + záznamník  
                                     +420 582 373 182 - ústředna + fax
                                     +420 736 631 749 - vedoucí                    
                                     +420 736 631 799 - obchodní zástupce 

 
E-mail                     
zdvicov@zdvicov.cz